Komplexní služby pro Vaši firmu

individuální posouzení a řešení na míru

Služby

 

 

Bezpečnost práce

Směrnice pro řízení BOZP ve firmě, školení, evidence pracovních úrazů, traumatologický plán, roční bezpečnostní prověrky a mnoho dalšího.

 

 


Požární ochrana

Plán bezpečnosti práce na staveništi, rizika na stavbě, celkové posouzení zajištění BOZP a PO při práci, kontrolování bezpečnosti na staveništi, ...

 

 

 

Odpadové hospodářství

Evidence o odpadech a nakládání s nimi, zajištění přednostního využití odpadů, ohlašovací povinnosti, dokumentace a jiné.

 


Koordinátor na staveništi

Plán bezpečnosti práce na staveništi, rizika na stavbě, celkové posouzení zajištění BOZP a PO při práci, kontrolování bezpečnosti na staveništi, ...

 

 

 

Desinfekce, desinsekce a deratizce

Likvidace původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců atd.

 

 

 

Administrativní služby

Vypracování nejrůznějších kupních a nájemních smluv, administrativní práce a mnoho jiného.

Kontaktujte mě


Ing. Jana Chárová

+420 777 602 614
charova.jana@gmail.com
Chýšky 3, 364 53 Chyše